Rendezvényszabályzat

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

 

 

 

 

A Szépművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) épülete fokozottan védett műemlék; a Múzeum tereiben ezért kizárólag a jelen rendezvényszabályzatban foglaltak betartása mellett lehetséges a rendezvények szervezése.

 

A rendezvényszabályzat a terembérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, amelynek teljesítése a megrendelő szerződéses kötelezettsége.

 

Amennyiben a megrendelő vagy az általa bevont közreműködők a rendezvényszervezési szabályokat megszegik vagy a rendezvény előkészítése, megvalósítása során olyan körülmény merül fel, amely a Múzeum épületét vagy gyűjteményi anyagát veszélyezteti, a Múzeum vagy a rendezvényhelyszínt bérbe adó Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. jogosult a rendezvény lebonyolításának felfüggesztésére.

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

 1. A csarnokokat érintő rendezvény fő szabály szerint nyitvatartási időben nem kezdődhet; a javasolt kezdési időpont 18:30 vagy 19:00 óra.

 

 1. A Múzeum területén található műtárgyak nem mozgathatók.

 

 1. A kiállítóterekben a látogatói szabályok érvényesek (lásd: https://www.szepmuveszeti.hu/latogatasi-szabalyok/). Az időszaki kiállítások tereiben a fénykép- és filmfelvételek készítése tilos. Az állandó kiállításokban fényképfelvételek készítése kizárólag vaku használata nélkül engedélyezett.

 

 1. A rendezvény szervezőjének, illetve a szerződő partnernek az aktuális rendezvényre kiterjedő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely érvényesíthető az okozott károkra is.

 

 1. A rendezvénnyel érintett terekben bármely műtárgy, falfelület, oszlop vagy burkolat, illetve eszköz sérülése vagy anyagi kár keletkezése esetén a bérleti szerződésben foglalt kártérítési eljárás lép életbe.

 

 1. Biztonságtechnikai eszközök (kamerák, érzékelők) elé a rendeltetésszerű működést befolyásoló vagy azt eltakaró berendezések,  díszletek (falak, nagyméretű dekor,  nagy növények, léggömb stb.) elhelyezése szigorúan tilos. Kérdéses esetekben a Biztonsági Főosztály dönt.

 

 1. A Múzeum főhomlokzatán molinót kizárólag főigazgatói engedéllyel lehet kifüggeszteni. Pofafali molinó kifüggesztéséhez, valamint a Magic Wall és DS rendszer használatához a Múzeum által megszabott feltételek elfogadása és a Kommunikációs Osztály engedélye szükséges.

 

 1. Nyílt láng, mécses, lángpisztoly, gázpalack vagy szárazjég, valamint lézeralapú technikát alkalmazó vagy elektromos töltéssel szikrát generáló eszközök (pl. Tesla szikrainduktor), továbbá bármely egyéb tűzveszélyes eszköz használata tilos. (Kivételt képez ez alól a hőgombához használt üzembiztos gázpalack, amely – előzetes engedéllyel – a portikusz területén helyezhető el.) Dohányzás kizárólag a Múzeumon kívül, az erre kijelölt helyeken engedélyezett.

 

 1. Az 500 főt meghaladó rendezvényeknél (személyzettel együtt értve a létszámot) a megrendelő, bérlő köteles kiürítési tervet készíteni, az orvosi és mentő ügyeletről gondoskodni.

 

 1. Rendezvények szervezésekor kérjük figyelembe venni, hogy a Márvány csarnok és a Reneszánsz csarnok nem légkondicionált.

 

 1. A rendezvényen keletkezett minden hulladékot (különösen a megmaradt italokat, ételmaradékot és szerves hulladékot) a rendezvényterület visszaadásáig el kell szállítani; a Múzeum konténereiben hulladék nem helyezhető el. Italokat (a vizet leszámítva) és ételmaradékot a mellékhelyiségekben és a catering előkészítő helyiségben is tilos kiönteni. Az alvállalkozók ebbéli mulasztása esetén a rendezvény szervezője vállalja a felelősséget a szemét elszállításáért.

 

 1. A Múzeum – a beszállítók kivételével – nem rendelkezik vendégparkolóval. A parkolási lehetőségekről a Városliget Zrt. területhasznosításért felelős projektmenedzsere, Dóra-Tóth Andrea nyújt tájékoztatást (doratoth@ligetbudapest.hu).

 

 1. Javasoljuk, hogy a rendezvényszabályokat – a zökkenőmentes és hatékony együttműködés érdekében – már a tervezés, előkészítés kezdőlépéseitől vegyék figyelembe.

 

 1. A szabályzatban említetett tűzvédelmi szabályokon felül a Megrendelőnek és/vagy Bérlőnek a rendezvényre vonatkozó alább hivatkozott törvényi rendelkezéseknek megfelelően kell eljárnia:
  1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény;
  2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet;
  3. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet;
  4. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságossá tételéről szóló a 23/2011.III.8, kormányrendelet.

 

ÉRKEZÉS, ÉPÍTÉS

 

 1. A Múzeum nyitvatartási idejében (10:00−18:00 között) a főbejáraton keresztül tilos a rendezvényhez kapcsolódó közlekedés, beszállítás és személyforgalom.

 

 1. A Múzeumba történő beszállításra fő szabály szerint előzetes egyeztetés alapján, a Múzeum hátsó, gazdasági bejáratán keresztül kerülhet.

 

 1. A Múzeum főbejáratának bepakolás vagy kipakolás céljából történő igénybe vétele kizárólag zárva tartási időben, főigazgatói engedéllyel lehetséges. A főlépcső védelme érdekében a rámpa alá minden esetben védőfedést (például szőnyeget) kell elhelyezni.

 

 1. A rendezvényhez kapcsolódó személyzeti forgalmat (szervezők, alvállalkozók, technikai és catering személyzet, fellépők) szintén a gazdasági bejáraton keresztül kell bonyolítani. A rendezvénytereket a gazdasági bejárattól előre meghatározott útvonalon lehet a megközelíteni, illetve a Múzeumon belül is meghatározott útvonalon lehet mozogni. kivenni:(A használatra kijelölt útvonalat az 1. számú melléklet tartalmazza.)

 

 1. A rendezvény megvalósításában résztvevők rendezvényes karszalagot kapnak, amely feljogosítja őket a Múzeum meghatározott területein való közlekedésre. A karszalag kiosztására – előre leadott névsor alapján – a gazdasági bejáratnál kerül sor, amelyért az ügyeletes/beosztott teremőr felel.

 

 1. A rendezvényhez kapcsolódó be- és kiszállításhoz szükséges parkolóhelyek biztosítása érdekében a beszállítói rendszámokat legkésőbb a rendezvényt megelőző napon le kell adni a Biztonsági Főosztály részére.

 

 1. A rendezvény csendes építése (pultok beépítése, terítés, dekorálás, egyéb halk előkészületek) a nyitvatartási idő alatt is engedélyezett, de a nagy zajhatással járó vagy a látogatói élményt zavaró műveletek (pl. fém színpadelemek ácsolása) szigorúan tilosak.

 

 1. A megrendelőnek a nyitvatartási időben megkezdett építés esetén − legalább 200 cm széles sáv meghagyásával − az összes csarnokban biztosítania kell a Múzeum látogatóinak biztonságos és zavartalan közlekedését. A Román csarnok használata esetén a 200 cm széles sávot a csarnok közepén kell kialakítani, lehetőleg kordonnal kijelölve.

 

 1. A rendezvény bútorait, berendezéseit és eszközeit úgy kell elhelyezni, hogy az előírt menekítési útvonal szélessége biztosítva legyen átírva:(lásd általános szabályon 14. pont). Az ajtók elé pakolni szigorúan tilos.

 

 1. A Román csarnokban és a Reneszánsz csarnokban lévő műtárgyak (szobrok, domborművek, festmények), illetve fal- és oszlopdíszek fokozott védelme érdekében bármilyen eszközt vagy berendezési tárgyat a falaktól legalább 75 cm távolság megtartásával lehet elhelyezni.

 

 1. A Reneszánsz csarnokban a falfreskók, a Román csarnokban pedig a fal és az eszközök közé – legalább 70 cm távolságban – paravánt is ki kell helyezni.

 

 1. A Márvány csarnokban a kihelyezett eszközök vagy berendezési tárgyak és a Magic Wall között legalább 1 méter távolság biztosítása kötelező.

 

TECHNIKA, MŰSOR, BÚTOROK, DEKORÁCIÓ

 

 1. Minden olyan program, műsorelem vagy produkció múzeumi engedélyhez kötött, amelynek megvalósításához állványzat, függesztési pontok használata, illetve nagyobb produkciós vagy dekorációs elemek elhelyezése szükséges.

 

 1. A Múzeum területén, csak és kizárólag a Múzeum küldetéséhez illeszkedő, rendezvény tartható. A megvalósuló rendezvény, kizárólag a Múzeum fő tevékenységével, annak művészeti értékéhez és jellegéhez méltó formában valósulhat meg. Bérlő kijelenti, hogy semmiféle olyan magatartást nem tanúsít, amely a Múzeum negatív megítélését vonná maga után. A rendezvényhez kapcsolódó zenei repertoár nem csorbítja a Múzeum hírnevét, nem von maga után negatív megítélést. Az alábbi zenés-táncos rendezvények megrendezése szigorúan tilos a Múzeumban:
  1. Magánszemély számára megrendezett születésnapi party.
  2. Családi rendezvény.
  3. Szalagavató és ballagás.
  4. Esküvő és lakodalom.
  5. Disco, vagy bármilyen zenei party, ahol a tánc nem fakultatív programként szerepel.

 

 1. Táncos események a következő feltételek mellett rendezhetőek a Múzeum területén:
 2. Legkésőbb 02:00-kor be kell fejezni azon rendezvényeket, amelyeken a tánc, mint fakultatív program szerepel.
 3. Azon rendezvények esetben, ahol a tánc fakultatív programként szerepel javasolt a külön csarnok bérlése erre a célra.
 4. Egyéb esetben a következő létszámkorlátok figyelembevétele mellett lehetséges:
  • Reneszánsz: körasztalos elrendezéssel 150 fő alatt,
  • Reneszánsz: állófogadás esetén 200 fő alatt,
  • Román és Barokk Csarnok: körasztalos elrendezéssel 200 fő alatt,
  • Román és Barokk Csarnok: állófogadás esetén 300 fő alatt.
 5. A vendégek, kezükben a tánc közben törékeny tárgyat nem tarthatnak. Pl. pohár vagy tányér.
 6. A táncos programnak helyet adó térben, plusz biztonsági személyzet igénybevételére van szükség. Ennek létszámát a Biztonsági Főosztály határozza meg, figyelembe véve a rendezvény forgatókönyvét, és a tér berendezését.

 

 1. A Múzeumon belül lévő építészeti elemekre (pl. oszlopok és korlátok) kizárólag múzeumi engedéllyel lehet technikát vagy dekorációt rögzíteni.

 

 1. A magas áramfelhasználási igényt előre kell jelezni; az árambekötéseket a rendezvénynapon a múzeumi villanyszerelő ügyeletessel kell egyeztetni. A csarnokokban a nagyáram vételi pontjait jelölő alaprajzot a megrendelőnek a rendezvényt megelőzően átadásra kerül.

 

 1. A rendezvény ideje alatt biztosított élő vagy hanghordozóról sugárzott zene vagy bármely zajhatás hangereje a műtárgyak közvetlen közelében nem haladhatja meg a 85 dB-t. Zenés produkciók esetében kontrollhangfal helyett a fülmonitor, dob helyett pedig az elektromos dob használata javasolt. Hangpróbát – a 85 dB-es hanghatáron belül – kizárólag 17:30 óra után lehet tartani.

 

 1. A kábeleket − a balesetek megelőzése érdekében − kérjük szabályosan, jól láthatóan, kábeltakaróval ellátni, leragasztani, illetve rendezvény bontásánál nyom nélkül felszedni.

 

 1. A Márvány csarnok és a Reneszánsz csarnok korlátairól kábelek leeresztése tilos. A kábelelvezetés szintek között a lépcsőházi szervizaknán keresztül lehetséges.

 

 1. Világítás csak EU szabványnak megfelelő, robbanásbiztos lámpákkal lehetséges.
 2. A rendezvény területén található festményeket és freskókat nem érheti erős (több mint 200 lux) fényhatás. A lámpák, projektorok által kibocsátott hő műtárgyat nem érhet.

 

 1. A tér- és dekorvilágítás fényerejét és pozícióját minden esetben úgy kell megválasztani, hogy a biztonsági kamerák működését ne befolyásolja.

 

 1. Amennyiben a világításhoz állványzat szükséges, azt kizárólag statívról, illetve hídról szabad végezni, amely szerkezeteket a Múzeum megnyitásáig kell felépíteni. A Márvány csarnok és a Reneszánsz csarnok korlátjaira lámpát erősíteni tilos.

 

 1. A Múzeum teljes területén tilos a füstgép és a drón használata.

 

 1. A csarnokok padlózatának védelme érdekében a rendezvény alatt használt, ideiglenes bútorok talpát burkolatvédővel (pl. vastag szőnyeggel) kell ellátni. Kizárólag olyan guruló eszköz hozható be, amelynek a kereke gumi vagy amely kizárja a karcolás lehetőségét.

 

 1. Vasalás kizárólag a catering előkészítő helyiségben engedélyezett.

 

 1. A Múzeumba héliummal töltött lufik és élő állat behozatala tilos. Vágott virágok kizárólag oázisban vagy vázában hozhatók be.

 

 1. A Reneszánsz Csarnokban installált freskók alatt tilos ülőbútort elhelyezni.

 

CATERING

 

 1. A rendezvényen biztosított vendéglátási tevékenység részeként a Múzeumon belüli ételkészítés tilos, kizárólag a catering előkészítő helyiségben végezhető befejező művelet.

 

 1. A catering előkészítő helyiségen kívül füst- és páraképző tevékenységet végezni tilos, beleértve a szárazjég használatát is.

 

 1. A cateringhez használt területet (a catering előkészítő termet leszámítva), valamint a vendégtérben elhelyezett italpultok alatt és mögött lévő burkolatokat (falfelületeket és kőpadlót) azok védelme érdekében nejlonnal kell lefedni.

 

 1. A Reneszánsz és Román csarnokban elhelyezésre kerülő pultok mögötti falfelületet – azok védelme érdekében – minden esetben paravánnal kell eltakarni.

 

 1. A Reneszánsz Csarnokban a freskók alatt tilos az ételmelegítők elhelyezése, valamint a palackozott szénsavas italok felszolgálása.

 

 1. A Múzeumban a mosogatás kizárólag a catering-előkészítőben lehetséges; a mellékhelyiségekben szigorúan tilos.

 

 1. A Múzeum rendezvény célra használható csarnokaiban csak elektromos chafing edények használhatóak.

 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSI TERMEK HASZNÁLATÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

 

 1. Az állandó kiállítási termekben lévő rendezvényekre a rendezvényszabályok irányadóak az e pontban rögzített eltérésekkel.

 

 1. A Múzeum állandó kiállítási termeiben megrendezésre kerülő rendezvényekről az érintett gyűjteményi osztályokat előzetesen tájékoztatni kell.  

 

 1. A programokat a terek befogadóképességéhez kell szabni, amely főszabály szerint legfeljebb 1,5 fő/m2. (A befogadóképesség számítása az egyes terek valós hasznosítható területének függvényében ettől eltérhet.) A programok időtartamára biztosítandó teremőri létszámot a Biztonsági Főosztály egyedileg határozza meg azzal, hogy az nem lehet kevesebb a rendes nyitva tartási időben előírt létszámánál.

 

 1. A műtárgyakat a termek teljes oldalfala mentén 60 cm távolságra kihelyezett kordonnal kell védeni. Eszközt, dekorációt vagy berendezési tárgyat a műtárgyaktól legalább 150 cm távolságra lehet elhelyezni.

 

 1. Az állandó kiállítás installációs elemeihez vagy az épület falához, ajtajaihoz, padlójához technikát, eszközöket vagy dekorációt rögzíteni tilos.

 

 1. A kiállítási termekbe nem vihetők be műtárgyakat veszélyeztető eszközök, így például rudak, botok, instabil vagy kerekeken guruló állványok és installációk.